O2 Lambda-OFF

Изключване на втора Ламбда-сонда .

Всички модерни автомобили разполагат с катализатор. В някои случаи се налага отстраняването му поради запушване или когато се използва спортна изпускателна система. При много автомобили след отстраняване на катализатора светва CHECK-лампата на таблото, с което автомобила ни сигнализира, че си търси катализатора. Виновна за това е Ламбдасондата след катализатора.

Как автомобила хваща липсата на катализатора ?


Двигателя разполага с една сонда преди катализатора и една след катализатора. Ако е наличен изправен катализатор, двете сонди мерят различни стойности , защото състава на газовете преди и след катализатора е различен. Ако катализатора го няма, химическия състав на изгорелите газове е еднакъв и двете сонди мерят еднакви стойности.  В този момент автомобила разбира, че катализатора липсва.

Ние можем да изключим вашата втора Ламбдасонда, така че да не свети нищо и да няма грешки в компютъра. След изключването ще можете безпроблемно да премахнете катализатора или да използвате спортна изпускателна система.

Забележка:  Адлер Ауто препоръчва смяна на катализатора с нов, въпреки високата му цена. Премахването  е крайна мярка с която вредите на околната среда! Премахването на  катализатора е незаконно. Адлер Ауто не носи отговорност за автомобили с премахнат катализатор. Премахването се прави с изричното съгласие, знание и желание на собственика!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ