Монтаж

Как се извършва процедурата по чиптунинг?

Ако желаете да ползвате нашата услуга "чиптунинг" ,  е нужно това да стане с предварително уговорен и записан час. Свържете се с нас на посочените телефони в "КОНТАКТ". Посочете какъв е автомобилът ви и от кой град на България сте. За ваше максимално улеснение, ние ще ви свържем с централата на ADLER AUTO или с наш представител, отговорен за районът в който живеете.

След като ни посетите , процесът на "чипване" се развива по следния начин:

1. Тестдрайв с предварителна диагностика - Наш техник прави тест на автомобила в движение и с помощта на модерна диагностична техника проверява дали колата е в изрядно състояние и дали е годна за увеличаване на мощността. Ако бъдат установени груби нередности в техническото състояние на автомобила, чиптунинга ще ви бъде отказан (отложен) до пълното отстраняване на повредите.

2. Тест с нашия диностенд. - Качваме автомобила на диностенда и го тестваме, за да установим оригиналната мощност. Тази стъпка може да бъде прескочена, ако клиента не разполага с достатъчно време или не са налични никаквъ съмнения относно оригиналната мощност на автомобила.

3. Прочитане на серийния софтуер - Прочитаме оригиналната (серийната) управляваща програма на автомобила. Това става или през диагностичната букса или директно от чипа-носител в ECU-то. Серийният софтуер се запазва и съхранява при нас и вие по всяко време можете да си го получите обратно. Резервно копие на оригиналния софтуер може да бъде получено от клиента (нужно е да си носите флашка или да ни дадете валиден e-mail).

4. Модифициране на софтуера - Променяме оригиналният софтуер , като задаваме редица нови параметри, по които двигателят да работи. В зависимост от сложността на софтуера , тази процедура може да отнеме време.

5. Запис на модифицирания софтуер - След като приключим с промяната на управляващата програма, ние записваме вече модифицирания софтуер обратно в компютъра на колата. От този момент двигателя работи по новият (програмиран от нас) алгоритъм. 

6. Тест на нашият Диностенд - След като сме записали новият софтуер в колата ви, тестваме автомобила с Диностенд, за да установим постигнатото увелияение на мощността. Получените резултати се принтират в графичен вид и се предават на клиента.

7. Тестдрайв с диагностика - Повтаряме теста на колата в движение, като същевременно правим диагностика, за да се уверим че всичко направено от нас работи в безопастни за автомобила граници. Собственика на автомобила също прави тест, за да види как се държи вече подсиления двигател. 

8. Издаване на автомобила - След приключване на нашата работа , автомобила се предава на собственика и се преминава към заплащане.

Забележка:  Ако чиптунинга се извършва при някой от нашите представители където няма диностенд, Динотеста няма да бъде включен. Моля уверете се предварително дали избраният  наш представител разполага с Диностенд. Тази информация можете да получите в секция КОНТАКТ .

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ