Dynojet Предимства

Защо трябва да изберем Dynojet и какви са неговите предимства?

1. Monoroll или twinroll диностенд?

Dynojet Research Inc. произвежда само monoroll стендове. Това ще рече , че всичките им модели са с един голям ролер (вал), който в нашият случай е с диаметър 24 инча.

Предисмствата на един голям ролер са неоспорими. Повечето twinroll стендове разполагат с 2 малки ролера, между които попада гумата. При единичният ролер гумата се позиционира върху ролера. По време на динотест гумите на автомобила се натоварват изключително много. Когато колата е върху диното, контактната площ между гумата и ролера е по-малка отколкото, когато гумата стъпва на равен асфалтов път. Това значи, че колата трябва да предаде мощността си към ролера чрез по-малка контактна част на гумата, при което тази контактна част се натоварва изключително много. Колкото по-малък е диаметъра на ролера, толкова повече се натоварват гумите. При мощен автомобил и малка контактна площ на гумите се стига до буксуване, тоест колата буксува върху диното, вместо да предаде цялата си мощ към ролера. Долните картини показват схематично как контактува и се натоварва гумата върху нормален асфалтов път при twinroll дино и monoroll дино.

 

От снимката ясно се вижда разликата межу двата ролера. Въпреки, че twinroll диното разполага с 2 ролера (гумата контактува на 2 малки места), почти цялото напрежение се предава на единия вал. Това допълнително намалява контактната площ и натоварва гумите на автомобила. Ако тестваме много мощен автомобил на twinroll диностенд рискуваме проблеми с гумите или неверни резултати от буксуване. Това са едни от главните причини, заради които Superflow, MAHA, Dynojet, Rotronics и д.р. правят топмоделите си с един вал. 

 

На следното Видео са показани и обяснени разликите между monoroll и twinroll стендовете. Приятно гледане smiley

2. Буксуване върху диностенда?


Неверни резултати  могат да се получат не само от прекалено малък вал, а и от прекалено гладък ролер. Ако тестваме много мощен автомобил върху гладки валове е почти сигурно, че ще има буксуване. В такъв случай, ако се качат още двама човека в колата по време на мерене, се получават по-високи резултати на мощността (по-тежка кола води до по-малко буксуване, което води до по-висока измерена мощност). Dynojet свежда до минимум вероятността от буксуване чрез специално набраздяване на вала и голяма контактна площ.

Голям единичен вал с голяма контктна площ и специално набраздяване - гарант за точни резултати!

 

3. Охлаждане на автомобила върху диното.


По време на тест автомобила развива много висока скорост върху диностенда при максимално натоварване. Повечето диностендове позволяват скорости от 260 kh/h до 322km/h. Нашият Dinojet 224xLC позволява 322 km/h постоянна скорост. При тази скорост колата загрява много. Грешна представа е, че трябва да се охлаждат само радиаторите. Всъщност, от огромно значение е охлаждането като цяло. Нужно е добро обдухване на картер и изпускателна система. Ако по време на тест, охлаждаме само радиатора без да има обдухване на изпускателната система, автомобила може да се запали или да прегрее турбокомпресора. Проблеми с катализатора или пък DPF филтър също са възможни. Нужно условие за охлаждане на изпускателната система е достатъчно светъл отвор под автомобила, така че под него да преминава достатъчно въздух. Самата охлаждаща система, с която разполагаме сме описали в темата за симулация на вятър. Когато позиционираме автомобил върху диностенд с двоен вал, гумите пропадат между валовете (както при всички стендове за спирачки по автосервизите).

При пропадането на гумата между валовете светлия отвор за обдухване на изпускателната система драстично намалява. С други думи, разстоянието от долния край на предната броня до земята се намалява. Намаленият отвор (посочен с червени стрелки) затруднява обдухването на изпускателната система, от което лятото в горещините може да се получат неприятни повреди на автомобила. 

Съвсем обратно е при Dynojet. При нашият стенд с единичен ролер колата се качва въху вала и така става дори по-висока и с по-голям светъл отвор, отколкото е в реални условия (отбелязано с червени стрелки на снимките). Също така ъгълът на обдухване е леко променен (предницата е леко подвигната) и така се осъществява перфектно охлаждане.

 

4. Височина на измервания автомобил.


При изключително ниски автомобили е трудно да се направи измерване на twinroll диностенд, защото колата има прекалено ограничена височина и не може да пропада между валовете. С нашият диностенд сме в състояние да мерим автомобили, чиято височина на праговете е 5 см ! 

5. Максимална мощност и максимална скорост на измерване.


Dynojet 424xLC е в състояние да измери до 2000 конски сили на един задвиждащ мост! Максималната скорост на измерване е 322 km/h, а буксуването върху валовете е изключено. Така на практика нямаме никакви ограничения ! 

Изберете Dynojet , качество и резултати, на които можете да се довeрите ! 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ