Какво е чип тунинг

Какво е чиптунинг ?

Чиптунингът в своята същност представлява повишение на мощността на даден автомобил единствено чрез промени в управляващата електроника на двигателя.
Всеки модерен агрегат се управлява от електронен блок наречен ECU (Electronic Control Unit) – известен повече като "компютъра на колата". В този контролер има чип (носител на информация) със записана програма, която определя алгоритъма на работата на двигателя. Може да се каже, че в този чип е записана всяка една стъпка от работата на двигателя при различните режими на експлоатация. Или казано с други думи - целият мениджмънт на мотора се определя и зависи от тaзи програма. При чиптунинга се променят именно параметрите на тази управляваща програма (управляващ софтуер), като по този начин двигателят се контролира (работи) по нов алгоритъм и се постига по-голяма мощност при по-нисък разход на гориво. Също така чрез чиптунинга има възможност за премахване на някои ограничения, заложени от производителя като например електронно ограничение на скоростта или ограничаване на максималните обороти, премахване на филтър за твърди частици и д.р.

Защо не се прави от производителя ?

При развитието на един двигател и управляващия го софтуер, производителят е принуден да се съобразява с редица детайли и ограничения. В различните държави съществуват различни данъчни категории (в България например при автомобили над 163 к.с. се плаща доста по-висок данък). Мощността на автомобила е определяща при ценообразуването на застраховка, данък и данъчни облекчения в Германия. По тази причина производителя редуцира мощността на даден мотор до ниво, определено от законовите рамки в съответната държава. Не е чудно, че повечето немски производители изкарват конкурентни автомобили с еднаква мощност (90hp, 136hp,150hp и т.н.), като по този начин използват максимума, позволен от дадена данъчна категория. При някои двигатели мощността съвсем умишлено е ограничена електронно (чрез управляващия софтуер), за да попаднат в по-нисък данъчен клас с цел по-ниска цена и оттам по-голяма конкурентноспособност на пазара. Също така подобни (понякога и еднакви) двигатели се използват в различен клас автомобили, чиято цена също е много различна. В тази връзка можем да кажем, че чрез подобно електронно ограничение на мощността се постига и по-ясна граница между скъпия и евтиния модел автомобил.  Отделно  във всяка държава са различни климатът, качеството на горивото, частите за поддръжка, нормите за вредни емисии и т.н. Заложената настройка на двигателя трябва да е такава, че да е използваема при почти всички възможни условия на експлоатация, затова винаги производителят при програмиране на параметрите, определящи работата на двигателя, търси една "златна среда" от настройки, при които по традиция е заложен голям резерв от неизползваем ресурс. Именно поради горепосочените съображения в повечето случаи автопроизводителите не въвеждат най-подходящите и оптимални характеристики за двигателя и го рестриктират по електронен път – чрез чиптунинга ние извършваме точно това "донастройване" и отключване на целия потенциал чрез допълнително оптимизиране на управляващата програма!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ